Ekibimiz

Av. Bilge Erdemli


bilge.e@meler-kara.com

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olmuştur. İş Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Almanca bilmektedir.

2013-2017
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitimi
İstanbul

2014
Ohio Eyalet Üniversitesi Kütüphanesi
Ana Kütüphane’nin Türkçe Yayınlarının Kontrolü, AB Telif Yasasına İlişkin Makale Hazırlama Çalışmaları

2015
Lambertikirchplatz Hukuk Bürosu Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Staj
Münster/Almanya

2016
Auglaize Bölgesi Hukuk Mahkemeleri Hukuk Davaları, Staj
Ohio/ABD

2016
SOBİROVS Hukuk Bürosu Göçmenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Staj
Toronto/Kanada

2017
16. Uluslararası Hukuk Fakülteleri Arabuluculuk Yarışması
(Üstün Arabuluculuk Planı & Mansiyon Ödülü)
Glasgow/İskoçya

2017
ELSA Çocuk Hakları Sertifika Programı
İstanbul

2017
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 12.Uluslararası Ticari Arabuluculuk
Yarışması
Paris/Fransa

2017-2018
TAVAK (Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı) Staj
İstanbul

2018
Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve Viyana Uluslararası Tahkim Merkezi
Arabuluculuk ve Müzakere Yarışması (CDRC)
Viyana/Avusturya

2018
Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Alman Hukukuna ve Hukuk Terminolojisine Giriş Sertifika Programı
İstanbul

2018
Uluslararası Hukuk Fakülteleri Arabuluculuk Yarışması
(En İyi Avukat & Müvekkil Takımı Birincilik)
İstanbul