Faaliyet Alanları

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinin hazırlanması, arsa-arazi tapu tescil işlemleri, değerleme çalışmaları, satın alma-satım sözleşmeleri, kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak çalışmalarda danışmanlık hizmeti verilmekte, ortaklığın giderilmesi, tapu iptal tescil, müdahalenin meni ve önlenmesi davalarında dava takip hizmeti verilmektedir.