Faaliyet Alanları

Medya Ve İletişim Hukuku

Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarında yapılan yayınlardan kaynaklanan düzeltme ve cevap hakkının kullanılması (tekzip), süreli yayınlara el konulması, yayın durdurulması, internet alanındaki yayınlardan kaynaklanan site içeriğine erişimin engellenmesi gibi işlemlerin yanı sıra, yayınlardan kaynaklanan maddi-manevi tazminat istemleri ile ilgili hukuki sürecin ve davaların takip edilmesi hizmetleri verilmektedir.