Faaliyet Alanları

Miras Hukuku

Avukatlık büromuz miras hukuku alanında, vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, tenkis davaları, tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakılma davaları ve tereke ortaklığının giderilmesi davalarında danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.